CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT RIÊNG TƯ CỦA CITIBANK

(a) Tôi đồng ý và cho phép Citibank  gửi thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng này đến Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là "Citibank") để nhằm hỗ trợ tôi mở thẻ tín dụng Citi đã chọn. Xem Điều khoản Riêng tư của Citibank (tại đây).

(b) Tôi cho phép Citibank liên hệ tôi về đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi và giới thiệu cho tôi những sản phẩm và dịch vụ liên quan của Citibank thông qua email hoặc số điện thoại mà tôi cung cấp.

(c) Tôi cũng đồng ý rằng Citibank có thể thu thập thông tin về tôi hoặc chuyển thông tin tôi đã cung cấp cho trung tâm thông tin tín dụng để xử lý hồ sơ mở thẻ tín dụng Citi của tôi.

(d) Nếu tôi đủ điều kiện để nhận được quà tặng theo chương trình khuyến mãi (nếu có) của [partner name], tôi cho phép Citibank thông báo [partner name] khi và chỉ khi đơn mở thẻ tín dụng Citi của tôi được duyệt thành công để [partner name] có thể gửi trao quà tặng cho tôi;

e) Tôi đồng ý và cho phép Citibank  được thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn mở thẻ tín dụng theo Điều khoản Riêng tư của Citibank.